Vượt ải viêm đế bảo tàng

Giang hồ truyền rằng, Bảo Tàng Viêm Đế là cơ quan ẩn tàng nhiều điều kỳ bí nhất cõi Võ Lâm. Nhưng đó chỉ là lời đồn vì mấy ai đã biết thực hư cơ quan này như thế nào. Và cả chuyện những hảo thủ khi tìm ra lối vào trong bảo tàng đều bị mất tích một cách kỳ lạ. 
Lão cuồng Dã Tẩu thì lại cho rằng việc thúc động cơ quan của bảo tàng chẳng có gì khó... Lão cười khoái chí, rất bí ẩn...

Thông tin thêm về hoạt động trong game.

Để xem thêm về hoạt động quý nhân sỹ có thể xem thêm tại Cẩm nang đồng hành.

Nội dung

Vào lúc diễn ra hoạt động sẽ có thông báo trên kênh thế giới.
Nhân sỹ muốn tham gia cần đến chỗ Bình bình cô nương ở Biện kinh để báo danh tham gia.

Tham gia hoạt động này, nhóm tổ đội phải có mặt tối thiểu 4 thành viên. Đội trưởng của tổ đội sẽ là người báo danh cho nhóm đội của mình.
Khi báo danh, mỗi thành viên trong tổ đội phải có anh hùng thiếp. Người chơi có thể đến Dương Châu, Đại Lý gặp Sứ giả liên đấu để đổi điểm vinh dự lấy anh hùng thiếp.
Sau khi báo danh, tổ đội sẽ được đưa đến bản đồ chuẩn bị. khi đó tổ đội sẽ không bị giải tán, giữ nguyên quan hệ tổ đội, nhưng không thể thực hiện thao tác đội ngũ.
3 tổ đội vào cùng một bản đồ, chiếu theo thứ tự báo danh lần lượt được phân thành phe chính, trung, tà, và không thể thay đổi phe phái, trạng thái chiến đấu.

Trong quá trình chuẩn bị, nếu có thành viên rớt mạng, nhưng tổ đội đó vẫn có hơn 4 người, thì thành viên rớt mạng có thể đối thoại sứ giả Viêm Đế để vào lại bản đồ chuẩn bị, tiếp tục tham gia hoạt động. Nếu tổ đội không đủ 4 người, khi đó tất cả thành viên tổ đội này sẽ bị đưa ra khỏi bản đồ chuẩn bị. 
Mỗi ngày mỗi nhân sỹ có thể tham gia tối đa 2 lần vượt ải viêm đế. 
Trong quá trình vượt ải người chơi sẽ nhận được những phần thưởng và lượng kinh nghiệm giá trị.