Tống - Kim là tính năng luôn mang lại nhiều niềm vui bất tận khi chiến thắng trong những lần giao tranh khốc liệt. Tính năng hấp dẫn, thú vị nhất thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí.

Thời gian tham gia

Mỗi ngày diễn ra 5 trận Tống Kim vào các mốc: 11h00, 15h00, 17h00, 19h00 và 21h00 .

Phí báo danh: 3000 lượng yêu cầu cấp độ trên 40.

Phần thưởng Xu các trận đấu giờ Vàng

Khung giờ thưởng xu : 21h00 và 13h000

Số tích lũy Số tiền đồng nhận được
TOP 1 80 Tiền Đồng
TOP 2 60 Tiền Đồng
TOP 3 50 Tiền Đồng
TOP 4-6 30 Tiền Đồng
TOP 7-10 20 Tiền Đồng
Các nhân vật có điểm tích lũy trên 3000 (Có thể cộng dồn thêm TOP) 10 Tiền Đồng

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Vân Chiêu Thư
 • Nguồn gốc: Bán tại tiệm Tạp Hóa ở thất đại thành thị giá 5.000 lượng /vật phẩm.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra, không thể xếp chồng, rớt khi có PK. Cửa hàng 25 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, chọn phe báo danh Tống/Kim.
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Báo danh
(Tống/Kim)
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.
 • Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng:

Đổi phần thưởng kinh nghiệm (tối đa 6.000 điểm tích lũy/tuần).
Kiểm tra điểm tích lũy.
Nhận thưởng top 10 điểm tích lũy hàng tuần.
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Quân Nhu - chiến trường
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Nhận dược phẩm Tống Kim (01 lần/trận/khóa vĩnh viễn).
Bán dược phẩm.
Dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm chuyên dùng trong Tống Kim.
Kiểm tra điểm tích lũy.

Cách thức báo danh & quy tắc thắng thua

Phe Tống Phe Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đến phía Bắc thành Tương Dương báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Biện Kinh -> Nam Chu Tiên Trấn báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Phe Tống

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Phe Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Mộ Binh Quan để tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Kim Quốc Chiêu Binh Quan để tham gia

Lưu ý: Mỗi đường truyền mạng chỉ được tham gia 1 Phe.

Bản đồ thi đấu (1 bản đồ duy nhất - Hoàng Sa Lâm Ngao)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm chuyên Dùng trong Tống Kim

Dùng điểm Tích Lũy đổi
Vật phẩm Ghi chú Điểm tích lũy
(1 vật phẩm)
Hiệu lực
(sau khi sử dụng)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chiến Cổ
 • Công dụng: Tăng 30% sinh lực và 30% kháng tất cả cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50
3.000 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài
 • Công dụng: Tăng 30% tốc độ di chuyển và 50% tốc độ đánh cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
2.000 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% sát thương vật lý ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Độc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm sát thương vật lý nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Độc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Hỏa Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm hỏa sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Lôi Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm lôi sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Mệnh Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm sinh lực cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Gia Tốc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 20% tốc độ di chuyển cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cao Thiểm Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm né tránh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cao Trung Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm chính xác cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Tốc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% tốc độ đánh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chống phản đòn
 • Công dụng: Giảm 20% phản đòn của người chơi phe địch xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
3.000 3 phút
Dùng ngân lượng (tiền Vạn) để đổi
 • Lưu ý: Tất cả loại dược phẩm mua trong bản đồ Tống Kim sẽ lập tức biến mất khi rớt mạng/thoát/kết thúc trận đấu.
Vật phẩm Ghi chú Lượng/vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Tạo Hóa Đan
(Trung)
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi đồng thời 1.000 điểm Sinh lực & Nội lực/mỗi nữa giây (5 giây).
 • Tính chất: Xếp chồng 10/10Bán vào cửa hàng 0 lượng.
6.000
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Tạo Hóa Đan
(Nhỏ)
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi đồng thời 500 điểm Sinh lực & Nội lực/mỗi nữa giây (5 giây).
 • Tính chất: Xếp chồng 10/10Bán vào cửa hàng 0 lượng.
3.000
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi 500 điểm Sinh lực/mỗi nửa giây (5 giây).
 • Tính chất: Không thể xếp chồngBán vào cửa hàng 0 lượng.
2.000
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ô Đầu Hoàn Thần Đan
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, phục hồi 500 điểm Nội lực/mỗi nửa (5 giây).
 • Tính chất: Không thể xếp chồngBán vào cửa hàng 0 lượng.
2.000