Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày Ngày 28/09/2022  đến 26/10/2022.

Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 60 trở lên tại toàn bộ máy chủ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Bùi Tiến Dũng

Vị trị: Ba Lăng Huyện (202/199)

Chức năng:

Ghép bóng da
Ghép bóng hoàng kim
Ghép bóng bạch kim

Lưu ý: Các chức năng này sẽ hết hạn lúc 24h 30/10/2022.

 


Hộp quà giáng sinh
 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tham gia tiêu diệt quái tại bản đồ cấp 80, 90,Vượt ải,Phong Lăng Độ,Boss Sát Thủ,Boss Hoàng Kim.
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.

Chất dẻo
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Túi nguyên liệu.
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.

Ruột Cao su
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Túi nguyên liệu.
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
Bóng da
 • Nguồn gốc: 5 Chất dẻo + 5 Ruột cao su = Bóng da
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1000 cái /nhân vật.
 • Phần thưởng: 250.000 Kinh nghiệm
Bóng hoàng kim
 • Nguồn gốc: 5 Chất dẻo + 5 Ruột cao su + 1 Vạn Lượng = Bóng Hoàng Kim
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1500 cái /nhân vật.
 • Phần thưởng: 500.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
 • Tiên thảo lộ đặc biệt

  Hoa hồng

 • Thủy tinh

 • Bóng hoàng kim

 • Bóng bạch kim

 • Bóng da

 • Bách quả lộ

 • Quế hoa tửu

 • Tinh hồng bảo thạch

Bóng bạch kim
 • Nguồn gốc: 5 Chất dẻo + 5 Ruột cao su + 1 Tiền đồng +1 Vạn Lượng = Bóng Bạch kim    
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 cái /nhân vật.
 • Phần thưởng: 2.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
 • Tiên thảo lộ đặc biệt

  Hoa hồng

 • Thủy tinh

  Mảnh ghép an bang

 • Mảnh ghép định quốc

 • Mảnh ghép Nhu Tình

 • Mảnh ghép Hiệp cốt

 • Võ lâm mật tịch

 • Tẩy tủy kinh

 • Bí kiếp 90

 • Mảnh bí kiếp 120

 • Mảnh mặt nạ Vương Giả

 • Trang bị an bang (Hạn sử dụng) 

  Trang bị Định Quốc (Hạn sử dụng)

  Trang bị  Nhu tình (Hạn sử dụng)

  Trang bị Hiệp cốt (Hạn sử dụng)

 • Bảo rương Hoàng Kim Môn Phái

 • Bóng hoàng kim

  Bóng bạch kim

  Bóng da

  Bách quả lộ

  Quế hoa tửu

  Tinh hồng bảo thạch

  Phúc duyên lộ

  Hoàng tuyết nhân

 

Phần thưởng mốc sử dụng Bóng hoàng Kim

Quý nhân sỹ may mắn là người sử dụng Bóng Bạch Kim trên toàn Server
Mốc Phần Thưởng (Thời hạn vĩnh viễn)
200

100.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

500

200.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .
Trang bị định quốc maxoff ngẫu nhiên : 1 .
Tiên thảo lộ đặc biệt : 3 .
Quế hỏa tửu : 3 .

1500

500.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Nhất kỷ càng khôn phù 1 cấp kỹ năng ( 30 ngày ).
Trang bị an bang maxoff ngẫu nhiên : 1.
Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .

3000

1.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Vòng sáng 500 máu & 500 mana( 30 ngày ) .

1 Trang bị hoàng kim môn phái tùy chọn (7 ngày)
Trang bị an bang maxoff ngẫu nhiên .
Nhẫn tăng exp train 100% ( 15 ngày ) .
Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .