Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày Ngày 05/11/2022  đến 05/12/2022.

Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 90 trở lên tại toàn bộ máy chủ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 

Ngọc Trinh

Vị trị: Ba Lăng Huyện (201/199)

Chức năng:

Ghép Hộp nơ
Ghép Hạt màu sắc
Ghép Bó hoa hồng

Lưu ý: Các chức năng này sẽ hết hạn lúc 24h 10/12/2022.

 

Hộp quà phụ nữ
 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tham gia tiêu diệt quái tại bản đồ cấp 80, 90,Vượt ải,Phong Lăng Độ,Boss Sát Thủ,Boss Hoàng Kim.
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
Bánh mì
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà phụ nữ.
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.

Hoa hồng
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà phụ nữ.
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
Dây cột hoa
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà phụ nữ
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
Chiếc nơ
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà phụ nữ
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
Hạt màu sắc
 • Nguồn gốc: 2 Bánh mì + 2 Hoa hồng  + 2 Dây cột hoa + 2 Chiếc nơ = Hạt màu sắc
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1000 cái /nhân vật.
 • Phần thưởng: 400.000 Kinh nghiệm
Hộp nơ
 • Nguồn gốc: 2 Bánh mì + 2 Hoa hồng  + 2 Dây cột hoa + 2 Chiếc nơ + 1 Vạn Lượng = Hộp nơ
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Phần thưởng: 800.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
 • Tiên thảo lộ đặc biệt

  Hoa hồng

 • Thủy tinh

 • Hạt màu sắc

 • Hộp nơ

 • Bó hoa hồng

 • Bách quả lộ

 • Quế hoa tửu

 • Tinh hồng bảo thạch

Bó hoa phụ nữ
 • Nguồn gốc: 2 Bánh mì + 2 Hoa hồng  + 2 Dây cột hoa + 2 Chiếc nơ+ 1 Tiền đồng +1 Vạn Lượng = Bó hoa hồng 
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 cái /nhân vật.
 • Phần thưởng: 4.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
 • Tiên thảo lộ đặc biệt

  Hoa hồng

 • Thủy tinh

 • Võ lâm mật tịch

 • Tẩy tủy kinh

 • Mảnh bí kiếp 120

 • Mảnh mặt nạ Vương Giả

 • Hoàng Kim Ấn Phòng Thủ (30 Ngày)

Hoàng Kim Ấn Kháng lôi (30 Ngày)

Hoàng Kim Ấn Kháng độc (30 Ngày)

Hoàng Kim Ấn Kháng băng (30 Ngày)

Hoàng Kim Ấn Kháng hỏa (30 Ngày)

[Hoàn Mỹ] Hiệp cốt Tinh Ý kết (30 ngày)

[Hoàn Mỹ] Nhu tình tuệ tâm ngọc bội (30 ngày)

 • Bảo rương Hoàng Kim Môn Phái

 • Bó hoa hồng

  Hạt màu sắc

  Hộp nơ

  Bách quả lộ

  Quế hoa tửu

  Tinh hồng bảo thạch

  Phúc duyên lộ

 

Phần thưởng mốc sử dụng Bó hoa hồng

Quý nhân sỹ may mắn là người sử dụng bó hoa hồng trên toàn Server
Mốc Phần Thưởng (Thời hạn vĩnh viễn)
500

250.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Bảo rương hoàng kim môn phái

Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .

1000

600.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .
Ấn Ngũ Hành (Vĩnh viễn)

1 Trang bị hoàng kim môn phái tự chọn (7 ngày)

2000

1.200.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Trang sức + kỹ năng trấn phái tự chọn môn phái (30 Ngày).

1 Trang bị hoàng kim môn phái tự chọn (7 ngày)
Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .

3000

2.400.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Vô Danh Giới Chỉ (Vĩnh Viễn)
Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .
 

4000

1.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Vô Danh Chỉ hoàn (Vĩnh Viễn)

1 Trang bị hoàng kim môn phái tùy chọn (7 ngày)

Lệnh bài boss hoàng kim : 1 .
 

 

Vật phẩm Chú thích
Hoàng kim ấn (Sử dụng boa hoa hồng ngẫu nhiên nhận được 30 ngày)
Trang sức + kỹ năng trấn phái Mốc 2000 Bó hoa hồng (30 ngày)
Ngũ hành ấn (Nhận mốc 1000 Bó hoa hồng)
(Sử dụng boa hoa hồng ngẫu nhiên nhận được 30 ngày)
(Sử dụng boa hoa hồng ngẫu nhiên nhận được 30 ngày)
Nhận mốc 3000 Bó hoa hồng
Nhận mốc 4000 Bó hoa hồng