✿ Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

Thời Gian

Nội Dung

25/11/2022
19h00

Bắt đầu thử nghiệm máy chủ Nam Giang

28/11/2022
19H00

Chính thức khai mở máy chủ Nam Giang

-Sự kiện đua TOP máy chủ mới[Nam Giang]

30/11/2022

19H00

-Khai mở bang hội

-Kết Thúc Đua Top

-Khai Mở Dã Tẩu

-Khai mở Sự Kiện Chiến Tháng 11

-Khai Mở Tính Năng Nhặt Quả Huy Hoàng 

-Khai Mở Tống Kim 

-Khai mở vượt ải

-Khai mở boss sát thủ 90

-Khai mở Boss Hoàng Kim

02/12/2022

0h00

-Khai mở Phong Lăng Độ

-Khai mở Viêm Đế

09/12/2022

18H00

-Mở Thất Thành Đại Chiến

10/12/2022

18H00

-Mở liên đấu tự do đơn đấu

27/12/2022

-Mở tính năng trùng luyện trang bị hoàng kim

29/12/2022

-Mở tính năng đổi 2 trang bị hoàng kim lấy 1 trang bị mới

30/12/2022

20H00

-Kết thúc Liên Đấu

04/01/2023

Mở giải đấu Võ Lâm Minh Chủ

05/01/2023

Mở tính năng nâng cấp trang bị Bạch Kim

Mở sự kiện tết

 

Còn tiếp