Để chư vi giang hồ hiểu thêm tổng quát về máy chủ Trường Giang. Bổn trang xin cung cấp thêm các thông tin các tính năng và khung giờ hoạt động.

Khung giờ hoạt động

Tên tính năng Khung giờ Phần thưởng
Vượt ải 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h Khi hoàn thành tất cả các ải sẽ nhận được phần thưởng: 25.000.000 EXP cộng dồn5 Vạn lượng100 Hộp quà sự kiện
Phong Lăng Độ 10h 19h 23h

Khi hoàn thành tất cả các ải sẽ nhận được phần thưởng: 50.000.000 EXP cộng dồn, 15 đến 20 Vạn lượng, 200 Hộp quà sự kiện3 mảnh tàng bản đồ ngẫu nhiên.

Còn cập nhật thêm...

Boss Hoàng Kim 12h 19h45 22h <Click để Xem chi tiết>
Viêm Đế 12h25 14h25 16h25 20h25 22h25

-Khi hoàn thành tất cả các ải sẽ nhận được phần thưởng: 30.000.000 EXP cộng dồn, 5 đến 10 Vạn lượng, 200 Hộp quà sự kiện2 mảnh tàng bản đồ ngẫu nhiên.

Quả huy hoàng 12h30 20h

-Khi sử dụng quả huy hoàng Trung nhân được: 1 đến 3 Tiền Đồng và 3.000.000 Kinh nghiệm.

-Khi sử dụng quả huy hoàng Sơ nhân được:  1.000.000 Kinh nghiệm.

Mỗi ngày mỗi nhân vật sử dụng tối đa 5 quả.

Tống kim 11h 13h 15h 19h 21h <Click để Xem chi tiết>