Sự kiện đua TOP máy chủ Nam Giang

Thời gian:

Sự kiện Thời gian
Bắt đầu đua TOP 19h - 28/11/2022
Kết thúc đua TOP 19h - 30/11/2022

 

Phần thưởng:

Thứ hạng Phần thưởng
TOP 1

1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn (30 Ngày )

1 Trang sức tăng sức mạnh công kích (30 Ngày)

3000 Tiền Đồng (1.500.000 VNĐ)

1 thú cưỡi Phi Vân (Vĩnh Viễn)

TOP 2

1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn (30 Ngày )

1 Trang sức tăng sức mạnh công kích (20 Ngày)

2000 Tiền Đồng (1.000.000 VNĐ)

1 thú cưỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh Viễn)

TOP 3

1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn (30 Ngày )

1 Trang sức tăng sức mạnh công kích (15 Ngày)

1600 Tiền Đồng (800.000 VNĐ)

1 thú cưỡi Xích Thố (Vĩnh Viễn)

TOP 4 đến 6

1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn (15 Ngày)

1600 Tiền Đồng (800.000 VNĐ)

TOP 7 đến 10

1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn (15 Ngày)

1000 Tiền Đồng (500.000 VNĐ)

 

Lưu ý: 

Trong thời gian đua TOP KHÔNG thể sử dụng event hay các vật phẩm có tăng kinh nghiệm và các hoạt động KHÔNG mở!

Kết thúc đua top sau 24h ngày 30/11/2022 các nhân vật có thể nhận phần thưởng tại Lễ Quan.